SYSTEMY SYGNALIZACJI PRZECIWPOŻAROWEJ

System sygnalizacji przeciwpożarowej może pracować w oparciu o tradycyjną centralę alarmową, często razem z systemem alarmowym w całym obiekcie. W innych przypadkach stosuje sie specjalne centrale do kontroli przeciwpożarowej, działające niezależnie od centrali alarmowej.

Czujniki pożarowe - standardowo stosowane termiczne, optyczne lub dualne wykorzystujące oba sposoby wykrywania pożaru. Czujnik termiczny reaguje na zmianę temperatury otoczenia, a optyczny wykrywa dym, który dostaje sie miedzy diodę nadawczą a diodę odbiorczą w wyniku czego urządzenie reaguje wywołując alarm.