SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

System kontroli dostępu jest idealnym rozwiązaniem dla ograniczenia dostępu do wybranych pomieszczeń, wykorzystuje on czytniki kart magnetycznych, klawiatury kodowe oraz sterowanie radiowe.

Działanie systemu kontroli dostępu polega na rejestracji użytkowników korzystających ze swoich kart lub kodów w celu dostępu do pomieszczeń lub po prostu zgłoszenia faktu rozpoczęcia pracy. Projektując rozbudowany system, można nadać hasłom lub kartom uprawnienia, które umożliwiają dostep tylko do wybranych pomieszczeń, co można zrealizować na jednej centrali bez potrzeby montowania wielu urządzeń. Eliminuje to potrzebę noszenia wielu kart, a całość systemu jest kontrolowana z jednego miejsca i rejestrowana w jednym systemie.

Możliwości wykorzystania urządzenia są ogromne i jedynie od projektanta zależy w jakim stopniu zostaną one wykorzystane. Istnieje możliwość połączenia kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy razem z systemem alarmowym, bramą lub drzwiami automatycznymi co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo oraz znacznie upraszcza obsługę systemu.