SYSTEMY ALARMOWE

Oferujemy nowoczesne odporne na zakłócenia centrale, czujki i inne urządzenia wchodzące w skład systemu alarmowego. Dostosowujemy konfigurację systemu do obiektu, oraz życzeń Klienta.
Zapewniamy:
- estetyczne wykonanie instalacji
- serwis i konserwację istniejących systemów
- natychmiastową reakcję grupy serwisowej w przypadku zaistniałej niesprawności
- modernizację starych systemów

Nasze systemy posiadają możliwości:
- obsługi zdalnej za pomocą telefonu (także komórkowego)
- pracy na własnym zasilaniu awaryjnym w przypadku braku energii elektrycznej
- sygnalizacji optycznej i akustycznej zarówno w przypadku włamania jak i próby naruszenia
   instalacji lub urządzeń systemu
- wysyłania na podane przez Klienta numery telefonów powiadomienia o zaistniałym alarmie
  bądź innym zdarzeniu
- niezwłocznego wprowadzenia ewentualnych zmian w oprogramowaniu zainstalowanego
  systemu alarmowego, poprzedzonych życzeniem Klienta, dzięki łączu serwisowemu z naszą
  firmą
- ściągania i wydruku listy zdarzeń z pracy systemu, dzięki w/w łączu
- zdalnego diagnozowania centrali alarmowej
- sterowanie załączeniem dowolnego urządzenia podłączonego do centrali, np. światła
  w domu, symulujacego obecność domowników